Пројекти

Испратите све пројекте у којима наша школа учествује на једном месту

Crossing borders / crossing limits

Пројекти

Erasmus+

Пројекти

eTwinning

Пројекти

STEM школе

Пројекти

Пројекат "Инструментални времеплов"

Професор: Раде Тубин
Време реализације: од маја 2021. до јуна 2022. године
Место рада: рачунарска учионица, код куће
Међупредметна компетенција: Ликовна култура, Рачунарство и информатика, Историја
Циљ:  упознавање и препознавање инструменталних група и инструмената појединачно (кроз периоде и жанрове), повезивање карактеристика инструмената са естетском применом, препознавање карактеристичних техника свирања, развијање креативности.
Задаци и начин израде: подстицање креативности у истраживању, сагледавање културног момента у коме се налазимо (одлазак на концерт уколико епидемиолошка ситуација дозволи), интернет претраживање и израда презентација (индивидуалан и тимски рад).
Учесници: ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда
Извори: уџбеници за Музичку културу за гимназије ( А. Паладин, С. Маринковић, О.Ђурић)
Начин праћења и вредновања пројекта: месечни извештај о току рада на пројекту.

О пројекту

Потреба за музиком је заједничка свим људима. Музика прати све важне догађаје у нашим животима, појачава наша расположења.
Док звуци неке људе подстичу да инстиктивно реагују игром или покретом тела, други, слушајући пажљиво, траже поруку дела или откривају и вреднују начин излагања музичког садржаја.
Овај пројекат је осмишљен да упозна ученике са карактеристикама музичких инструмената из свих група и њиховим техничким могућностима. Они ће упознати историјат, литературу и извођаче свих инструмената. Обогатиће музички језик и научити да самостално и у групи истражују. Упознаће инструменталне саставе као и специфичне карактеристике неких инструмената и повезати их са музичким изразом.
Музика је играла виталну улогу у праисторијским ритуалима и данас је саставни део свакодневног живота.
Како свако време доноси нешто ново и другачије, ученици ће запловити у инструментални времеплов  и обогатити своју личност.

Изабране презентације ученика гимназије "Патријарх Павле"

Пројекат - Подршка школи након спољашњег вредновања

Пројекат " Свакодневне језичке грешке"

ВРХ