Пројекти

STEM школе

S

Science

Енглески појам СТЕМ јавља се као акроним, који упућује на неколико академских дисциплина: наука (science), технологија (technology), инжењеринг (engineering) и математика (mathematics).

T

technology

Овај појам се односи пре свега на школе, које унутар понуђених образовних програма и модула фаворизују образовање, кључно за развој научнотехнолошке сфере.

E

engineering

Према мишљењу бројних стручњака, СТЕМ вештине не треба изучавати изоловано попут посебне предметне породице, већ их је потребно имплементирати у све школе.

M

mathematics

Без обзира чиме ће се појединац бавити, СТЕМ предмети биће му неоходни за успешно сналажење на садашњем и будућем тржишту рада.

Стручњацима са СТЕМ знањима отворена сва врата

Искуства показују да је проценат незапослених веома низак, када је реч о стручњацима који поседују СТЕМ знања и вештине.

Остали пројекти

Crossing borders / crossing limits

Пројекти

Erasmus+

Пројекти

eTwinning

Пројекти

ВРХ