Школски музеј

Пројекат школски музеј

На Дан школе 15.11.2020. у Гимназији „Патријарх Павле“ уприличено је отварање прве поставке Школског музеја Патријарха Павла у библиотеци школе. Тиме је први пут представљен лични пројекат Гимназије у форми музеја.

Ученички парламент Гимназије је реализовао овај пројекат са циљем да се очува сећање на рад, живот и дело Патријарха Павла. Развијање осећања припадности културним и националним вредностима, развијање хуманости, саосећања и узајамне повезаности генерација кроз учење о лику и деловању Патријарха Павла, oбогаћивање ваннаставних и пројектних садржаја гимназије, унапређивање сарадње Школе са локалном средином и родитељима, примена СТЕАМ концепције у образовном раду са ученицима, само су још неки важни образовни циљеви гимназијског Музеја.

Ученици ће кроз реализацију ове идеје: научити и трајно поседовати знање  о животу и делу Патријарха Павла; критички посматрати друштво око себе у односу на  систем вредности; развити вољу да сопственом иницијативом и принципом личне одговорности негују највише људске вредности; ученици ће стећи осећај припадности својој школи, као и образовној и вршњачкој групи која високо вреднује све елементе позитивне школе; бити креативни и развијати уметнички израз свог развојног идентитета.

Школски музеј Патријарха Павла осмишљен је као трајна вредност, као аутентична и препознатљива образовно васпитна  делатност Школе.

Музеј је место где се спајају све научне дисциплине, уметност, као и најразличитије методичке стратегије:

активна настава; истраживачка настава; проблемска настава; тематска настава; ликовно стваралаштво; српски језик и књижевност; историја; креативност; музика; језик, медији и култура; веронаука, грађанско васпитање, информатика и рачунарство; математика.

Школски музеј ће изнедрити и неговати збирку продуката ученичког рада: ученички ликовни и вајарски радови, есеји, збирка мисли ученика и родитеља, идеје Патријарха Павла данас; чланак за научни часопис…

 У реализацији овог пројекта учествовало је 35 ученика, 12 наставника из свих области  наставног рада, стручни сарадници, библиотекар, помоћно особље, директор школе, родитељи ученика (списак свих учесника и активности можете погледати овде).

 

 

Садржаји у музеју:

Кутак 1: Ликовно и вајарско стваралаштво на тему живота и рада Патријарха Павла;

Кутак 2: Дигитална ванвременска зона – ИТ и аудио записи – књижевно историјски текстови; ученички звучни записи са одговарајућим садржајем који је доступан посетиоцу. Посетилац избором на десктопу таблета и употребом слушалица, комуницира са речима Патријарха Павла и фрагментима његовог живота. Доступне су мултимедијалне презентације о животу и делу Патријарха Павла, биграфија на енглеском, руском и француском језику, беседе Патријарха Павла, изреке и мисли Патријарха Павла с преводом на латински језик, писма Патријарха Павла, обнова и значај српске цркве и патријаршије, гостовања Патријарха Павла у образовним емисијама, као и духовна музика.

Кутак 3: Простор саосећања – наставник веронауке у кратком монолошком и дијалошком односу између Патријарха Павла и посетилаца;

Кутак 4: Ја и Патријарх Павле – где су данас око мене и у мени идеје и мисли Патријарха Павла; соба истине – посетиоци одговарају на питања промишљајући  о  значењима речи Патријарха Павла на временској линији – прошлост, садашњост, будућност;

Кутак 5: Креативни Ум – простор где посетиоци сами израђују магнете, оплемењују заштитне маске и мајице вечно вредним изрекама Патријарха Павла;

Кутак 6: Сувенирница и продавница магнета, мајица и заштитних маски са хуманитарним карактером.

Школски музеј Патријарха Павла замишљен је као место где се сједињују прошлост, садашњост и будућност око најлепших и најтрајнијих вредности хуманистичког друштва. Са погледом у даљину, разрађени су Предлози за рад у будућности: најразличитије поставке из свих научних дисциплина, наставних предмета; тематске поставке; простор за осмишљавање и реализацију амбијенталне наставе где би ученици са својим наставницима припремали комплетне едукативне садржаје за тему амбијенталне наставе; простор за креативно стваралаштво наставника и ученика на било коју тему значајну и важну у образовању и васпитању младих, уметничке изложбе, представе, концерти. Место где сваки ученик, наставник и родитељ може да оствари своју потребу за учењем и подучавањем с љубављу. Место отворено за ученике, наставнике, локалну средину, родитеље и све пријатеље Гимназије.

 

Учесници у раду Школског музеја Патријарха Павла

Прва поставка за Дан школе 15.11.2020. 

Име и презиме наставника

 

Име и презиме ученика и одељењеАктивност

Јована Голубовић, професор српског језика и књижевности

 

Игор Гузина 3/10Писмо Патријарха / звучни запис

Марија Крстић, професор француског језика

 

Марко Шијан 4/5Биографија, превод на француски језик и звучни запис

Слободанка Јовановић, професор енглеског језика

 

Алекса Ивковић 4/7Биографија, превод на енглески  језик и звучни запис

Иванка Цекић, професор руског језика

 

Маша Рамић 3/8,

Вишња Скорић3/8,

Анђела Ћирковић 3/8

Биографија, превод на руски  језик и звучни запис

Данијела Јевтић,

професор латинског језика

Николина Лазаревић2/4, Марина Перишић 2/4, Димитрије Митровић 2/4, Андрија Павић 2 /4, Лука Илинчић 2/2, Немања Вукадиновић 2/2, Душан Јовић 2/2Превод изрека Патријарха Павла и ПП презентација
Петрица Игњатовић и Вукица Макевић Вукићевић, професорке музичке културе Амбијентална музика

Весна Дејановић/Игор Масловарић

Професори ликовне културе

 Цртеж – портрет Патријарха Павла

Марко Косијер,

Професор историје

 

Мина Раденковић 3/1; Дуња Миливојевић 3/1; Николина Николић 3/1; Ивана Поњевић 3/3.Обнова српске цркве и значај  Патријаршије; есеј и звучни запис

Славиша Костић,

Професор веронауке

 

Алекса Видојковић 2/7;

Ученици 2/1.

Ана Рајић 2/5, Ана Живановић 2/5

ПП презентација и звучни запис/

Александра Јовановић, професор рачунарства и информатике

 

 Техничка и дигитална подршка

Помоћно и техничко особље

 

Домар, теткицеХигијенски услови, брига о здрављу ученика и запослених, обезбеђивање материјално техничких услова за рад
Ученички парламентИвана Поњевић 3/3,Петра Вукобрат 2/6, Никола Поповић 2/6, Коста Станковић2/6, Андрија Симић 2/6, Теа Станковић 3/7Кустоси прве поставке музеја

Симонида Вукобрат, псохолог и професор психологије

 

Ирина Миливојевић 3/1; Уна Томашевић 3/1;Практични радови за музеј, уметнички допринос и материјал за Собу истине  Ја и Патријарх Павле -интроспективна  питања;

Тања Таубнер,

библиотекар

 Кустос прве поставке

Мирела Ступар,

педагог

Петра Вукобрат 2/6, Никола Поповић 2/6,

Ивана Поњевић 3/3.

Ирина Миливојевић 3/1; Уна Томашевић 3/1;

Практични радови за музеј, уметнички допринос ;израда  пројкта, паноа; материјала за сувенирницу и хуманитарни рад Музеја;ПП презентација о Патријарху Павлу; координација.

Јасмин Николовски

Директор Гимназије

 

 

Обезбеђивање материјално техничких услова за рад Школског музеја

Обезбеђивање едукативних садржаја ,наставних материјала  и музејских садржаја;

Организатор, фацилитатор и координатор

Спољни сарадници: Родитељи, Локална  самоуправа.

 

ВРХ