Распоред часова

Распоред часова 2022/23.

Гимназија Патријарх Павле
Назив објекта: Гимназија Патријарх Павле
Напомене: Подразумеване напомене

Садржај

 

Гимназија Патријарх Павле
I-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1
I-1 гр1I-1 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 2Н Инф 1
22-Ликовна култура
Сања Ђурановић
Н I-1
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-1
12-Физика
Зоран Стојић
Н I-1
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н I-1
Час 2
I-1 гр1I-1 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 2Н Инф 1
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-1
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н I-1
10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
Н I-1
11-Математика
Катарина Симић
Н I-1
Час 3 12-Физика
Зоран Стојић
Н I-1
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н I-1
I-1, I-2
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н I-1
03-Други страни језик
Јелена Животић
Н I-1
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н I-1
Час 4 11-Математика
Катарина Симић
Н I-1
25-Језик медији и култура
НН Руски
Н I-1
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-1
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н I-1
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-1
Час 5 11-Математика
Катарина Симић
Н I-1
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н I-1
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-1
Час 6 23-Физичко васпитање
Снежана Стојановић
Н Сала 2
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н I-1
23-Физичко васпитање
Снежана Стојановић
Н Сала 1
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н I-1
03-Други страни језик
Јелена Животић
Н 4
Час 7 10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
Н I-1
26-Образовање за одрживи развој
Сања Марковић
Н I-1
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-1
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
I-2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 12-Физика
Зоран Стојић
Н I-2
11-Математика
Гордана Ралетић
Н I-2
03-Други страни језик
Марија Крстић
Н 3
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-2
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н I-2
Час 2 25-Језик медији и култура
Марија Крстић
Н I-2
02-Енглески језик
Игор Столић
Н I-2
11-Математика
Гордана Ралетић
Н I-2
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н I-2
Час 3 09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-2
22-Ликовна култура
Сања Ђурановић
Н I-2
I-1, I-2
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н I-1
12-Физика
Зоран Стојић
Н I-2
I-2 гр1I-2 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 1Н Инф 2
Час 4 11-Математика
Гордана Ралетић
Н I-2
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н I-2
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н I-2
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-2
I-2 гр1I-2 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 1Н Инф 2
Час 5 08-Историја
Бојана Гајић
Н I-2
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-2
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-2
03-Други страни језик
Марија Крстић
Н 2
Час 6 23-Физичко васпитање
Биљана Ђумић
Н Сала 2
23-Физичко васпитање
Биљана Ђумић
Н Сала 2
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-2
26-Образовање за одрживи развој
Сања Марковић
Н I-2
Час 7 01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н I-2
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-2
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н I-2
02-Енглески језик
Игор Столић
Н I-2
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
I-3
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н I-3
I-3, I-4
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 5
11-Математика
Горан Лекић
Н I-3
03-Други страни језик
Марија Николић
Н 5
11-Математика
Горан Лекић
Н I-3
Час 2 09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-3
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н I-3
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н I-3
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-3
Час 3 11-Математика
Горан Лекић
Н I-3
25-Језик медији и култура
НН Руски
Н I-3
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-3
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-3
Час 4 04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-3
22-Ликовна култура
Сања Ђурановић
Н I-3
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н I-3
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н I-3
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н I-3
Час 5 10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-3
26-Образовање за одрживи развој
Сања Марковић
Н I-3
I-3 гр1I-3 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 2Н Инф 1
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-3
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н I-3
Час 6 12-Физика
Зоран Стојић
Н I-3
03-Други страни језик
Марија Николић
Н I-3
I-3 гр1I-3 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 2Н Инф 1
23-Физичко васпитање
Снежана Стојановић
Н Сала 1
12-Физика
Зоран Стојић
Н I-3
Час 7 02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н I-3
23-Физичко васпитање
Снежана Стојановић
Н Сала 2
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-3
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
I-4
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 11-Математика
Марина Г. Тешић
Н I-4
I-3, I-4
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 5
11-Математика
Марина Г. Тешић
Н I-4
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-4
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-4
Час 2 26-Образовање за одрживи развој
Сања Марковић
Н I-4
03-Други страни језик
Јелена Животић, Марија Николић
Н 1
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н I-4
Час 3 10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-4
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н I-4
I-4 гр1I-4 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 1Н Инф 2
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н I-4
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н I-4
Час 4 01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н I-4
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-4
I-4 гр1I-4 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 1Н Инф 2
12-Физика
Зоран Стојић
Н I-4
12-Физика
Зоран Стојић
Н I-4
Час 5 25-Језик медији и култура
НН Руски
Н I-4
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-4
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-4
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н I-4
Час 6 03-Други страни језик
Јелена Животић, Марија Николић
Н 1
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-4
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н I-4
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н I-4
22-Ликовна култура
Сања Ђурановић
Н I-4
Час 7 08-Историја
Бојана Гајић
Н I-4
23-Физичко васпитање
Биљана Ђумић
Н Сала 2
23-Физичко васпитање
Биљана Ђумић
Н Сала 2
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
I-5
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-5
25-Језик медији и култура
НН Руски
Н I-5
12-Физика
Биљана Станковић
Н I-5
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н I-5
26-Образовање за одрживи развој
Сања Марковић
Н I-5
Час 2 22-Ликовна култура
Весна Дејановић
Н I-5
I-5, I-8
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н I-5
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-5
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н I-5
03-Други страни језик
Јелена Животић
Н I-5
Час 3
I-5 гр1I-5 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 2Н Инф 1
03-Други страни језик
Јелена Животић
Н 4
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н I-5
08-Историја
Марко Косијер
Н I-5
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-5
Час 4
I-5 гр1I-5 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 2Н Инф 1
08-Историја
Марко Косијер
Н I-5
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-5
11-Математика
Катарина Симић
Н I-5
11-Математика
Катарина Симић
Н I-5
Час 5 09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-5
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н I-5
12-Физика
Биљана Станковић
Н I-5
Час 6 04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-5
11-Математика
Катарина Симић
Н I-5
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-5
23-Физичко васпитање
Биљана Ђумић
Н Сала 1
Час 7 13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н I-5
23-Физичко васпитање
Биљана Ђумић
Н Сала 1
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-5
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-5
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
I-6
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 22-Ликовна култура
Весна Дејановић
Н I-6
11-Математика
Бојана Ђорђевић
Н I-6
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н I-6
11-Математика
Бојана Ђорђевић
Н I-6
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н I-6
Час 2 12-Физика
Биљана Станковић
Н I-6
25-Језик медији и култура
Марија Крстић
Н I-6
Час 3 03-Други страни језик
Марија Крстић
Н I-6
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-6
08-Историја
Марко Косијер
Н I-6
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-6
03-Други страни језик
Марија Крстић
Н 3
Час 4 09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-6
I-6 гр1I-6 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићМиодраг Поповић
Н Инф 2Н Инф 1
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-6
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н I-6
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н I-6
Час 5 04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-6
I-6 гр1I-6 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићМиодраг Поповић
Н Инф 2Н Инф 1
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-6
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н I-6
I-6, I-7
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 5
Час 6 02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н I-6
26-Образовање за одрживи развој
Сања Марковић
Н I-6
12-Физика
Биљана Станковић
Н I-6
23-Физичко васпитање
Зоран Станојевић
Н Сала 2
23-Физичко васпитање
Зоран Станојевић
Н Сала 2
Час 7 08-Историја
Марко Косијер
Н I-6
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н I-6
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н I-6
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
I-7
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 08-Историја
Марко Косијер
Н I-7
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-7
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н I-7
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н I-7
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н I-7
Час 2 21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н I-7
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-7
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-7
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-7
03-Други страни језик
Марија Николић
Н 4
Час 3 11-Математика
Марина Г. Тешић
Н I-7
11-Математика
Марина Г. Тешић
Н I-7
I-7 гр1I-7 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићНебојша Филиповић
Н Инф 1Н Инф 2
26-Образовање за одрживи развој
Сања Марковић
Н I-7
Час 4 02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н I-7
I-7 гр1I-7 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићНебојша Филиповић
Н Инф 1Н Инф 2
12-Физика
Биљана Станковић
Н I-7
Час 5 22-Ликовна култура
Весна Дејановић
Н I-7
12-Физика
Биљана Станковић
Н I-7
03-Други страни језик
Марија Николић
Н 5
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-7
I-6, I-7
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 5
Час 6 10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-7
25-Језик медији и култура
НН Руски
Н I-7
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-7
08-Историја
Марко Косијер
Н I-7
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-7
Час 7 04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-7
23-Физичко васпитање
Снежана Стојановић
Н Сала 1
23-Физичко васпитање
Снежана Стојановић
Н Сала 1
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
I-8
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н I-8
11-Математика
Катарина Симић
Н I-8
11-Математика
Катарина Симић
Н I-8
11-Математика
Катарина Симић
Н I-8
25-Језик медији и култура
Тања Т. Гајић
Н I-8
Час 2 02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н I-8
I-5, I-8
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н I-5
12-Физика
Биљана Станковић
Н I-8
26-Образовање за одрживи развој
Сања Марковић
Н I-8
Час 3 22-Ликовна култура
Весна Дејановић
Н I-8
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-8
09-Географија
Маја Ђ. Марковић
Н I-8
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н I-8
12-Физика
Биљана Станковић
Н I-8
Час 4 10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-8
04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-8
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н I-8
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н I-8
03-Други страни језик
Јелена Животић, Марија Николић
Н 4
Час 5 03-Други страни језик
Јелена Животић, Марија Николић
Н I-8
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н I-8
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н I-8
I-8 гр1I-8 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 2Н Инф 1
Час 6 23-Физичко васпитање
Зоран Станојевић
Н Сала 1
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н I-8
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-8
I-8 гр1I-8 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра ЈовановићСнежана Кладар
Н Инф 2Н Инф 1
Час 7 04-Латински језик
Данијела Јевтић
Н I-8
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-8
23-Физичко васпитање
Зоран Станојевић
Н Сала 2
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н I-8
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
I-9
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 11-Математика
Горан Лекић
Н I-9
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-9
I-9 гр1I-9 гр2
/16-Програмирање Вежбе
Небојша Филиповић
Н I-9
16-Програмирање
Небојша Филиповић
Н I-9
12-Физика
Биљана Станковић
Н I-9
Час 2 02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н I-9
I-9 гр1I-9 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићНебојша Филиповић
Н Инф ИТН I-9
17-Рачунарски системи
Небојша Филиповић
Н I-9
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-9
Час 3 09-Географија
Жаклина Каваја
Н I-9
13-Хемија
Сања Марковић
Н I-9
I-9 гр1I-9 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићНебојша Филиповић
Н Инф ИТН I-9
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н I-9
17-Рачунарски системи
Небојша Филиповић
Н I-9
Час 4 01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-9
11-Математика
Горан Лекић
Н I-9
I-9 гр1I-9 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићНебојша Филиповић
Н Инф ИТН I-9
11-Математика
Горан Лекић
Н I-9
13-Хемија
Сања Марковић
Н I-9
Час 5 I-9, I-10
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 4
I-9 гр1I-9 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићНебојша Филиповић
Н Инф ИТН I-9
21-Музичка култура
Раде Тубин
Н I-9
09-Географија
Жаклина Каваја
Н I-9
Час 6 08-Историја
Бојана Гајић
Н I-9
23-Физичко васпитање
Снежана Стојановић
Н Сала 1
I-9 гр2
16-Програмирање Вежбе
Небојша Филиповић
Н I-9
12-Физика
Биљана Станковић
Н I-9
11-Математика
Горан Лекић
Н I-9
Час 7 23-Физичко васпитање
Снежана Стојановић
Н Сала 1
16-Програмирање
Небојша Филиповић
Н I-9
15-Примена рачунара
Мирослава Николић
Н I-9
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-9
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
I-10
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 09-Географија
Жаклина Каваја
Н I-10
13-Хемија
Сања Марковић
Н I-10
15-Примена рачунара
Мирослава Николић
Н I-10
I-10 гр1I-10 гр2
/16-Програмирање Вежбе
Маја Ђорђевић
Н I-10
11-Математика
Катарина Симић
Н I-10
Час 2 01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-10
11-Математика
Катарина Симић
Н I-10
11-Математика
Катарина Симић
Н I-10
I-10 гр1I-10 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићМаја Ђорђевић
Н Инф ИТН I-10
17-Рачунарски системи
Небојша Филиповић
Н I-10
Час 3 12-Физика
Биљана Станковић
Н I-10
I-10 гр1I-10 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићМаја Ђорђевић
Н Инф ИТН I-10
16-Програмирање
Маја Ђорђевић
Н I-10
Час 4 12-Физика
Биљана Станковић
Н I-10
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-10
02-Енглески језик
Игор Столић
Н I-10
I-10 гр1I-10 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићМаја Ђорђевић
Н Инф ИТН I-10
02-Енглески језик
Игор Столић
Н I-10
Час 5 21-Музичка култура
Раде Тубин
Н I-10
I-9, I-10
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 4
08-Историја
Бојана Гајић
Н I-10
I-10 гр1I-10 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићМаја Ђорђевић
Н Инф ИТН I-10
13-Хемија
Сања Марковић
Н I-10
Час 6 11-Математика
Катарина Симић
Н I-10
17-Рачунарски системи
Небојша Филиповић
Н I-10
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-10
I-10 гр2
16-Програмирање Вежбе
Маја Ђорђевић
Н I-10
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н I-10
Час 7 23-Физичко васпитање
Зоран Станојевић
Н Сала 2
16-Програмирање
Маја Ђорђевић
Н I-10
09-Географија
Жаклина Каваја
Н I-10
23-Физичко васпитање
Зоран Станојевић
Н Сала 1
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 II-1, II-5
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 2
25-Језик медији и култура
Тања Т. Гајић
П II-1
II-1 гр1II-1 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 1П Инф 2
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П II-1
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П II-1
Час 2 09-Географија
Наташа Ђокић
П II-1
02-Енглески језик
Слободанка Јовановић
П II-1
II-1 гр1II-1 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 1П Инф 2
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
П II-1
Час 3 10-Биологија
Милијана Прибић
П II-1
12-Физика
Драгана Игњатовић
П II-1
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П II-1
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П II-1
II-1 гр1II-1 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Драгана ИгњатовићПолка Симић
П 4П 1
Час 4 01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П II-1
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П II-1
03-Други страни језик
Јелена Животић
П II-1
13-Хемија
Полка Симић
П II-1
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-1
Час 5 11-Математика
Данијела С. Божиловић
П II-1
10-Биологија
Милијана Прибић
П II-1
II-1 гр1II-1 гр2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Слободанка ЈовановићЈелена Животић
П 5П 3
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-1
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
П II-1
Час 6 04-Латински језик
Весна Станковић
П II-1
04-Латински језик
Весна Станковић
П II-1
11-Математика
Данијела С. Божиловић
П II-1
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-1
Час 7 02-Енглески језик
Слободанка Јовановић
П II-1
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П II-2
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П II-2
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П II-2
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-2
04-Латински језик
Весна Станковић
П II-2
Час 2 08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П II-2
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П II-2
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-2
03-Други страни језик
Марија Крстић
П II-2
II-2 гр1II-2 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 1П Инф 2
Час 3
II-2 гр1II-2 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Татјана ИлинчићПолка Симић
П 4П 5
02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П II-2
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П II-2
II-2 гр1II-2 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 1П Инф 2
Час 4 10-Биологија
Милијана Прибић
П II-2
10-Биологија
Милијана Прибић
П II-2
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
П II-2
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
П II-2
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П II-2
Час 5 06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-2
12-Физика
Татјана Илинчић
П II-2
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П II-2
25-Језик медији и култура
Тања Т. Гајић
П II-2
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П II-2
Час 6 11-Математика
Бојана Ђорђевић
П II-2
II-2 гр1II-2 гр2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Љубиша ЈовановићМарија Крстић
П II-2П 2
13-Хемија
Полка Симић
П II-2
Час 7 24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П II-2
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-2
04-Латински језик
Весна Станковић
П II-2
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-3
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1
II-3 гр1II-3 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 2П Инф 1
02-Енглески језик
Слободанка Јовановић
П II-3
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П II-3
II-3, II-7
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П II-3
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-3
Час 2
II-3 гр1II-3 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 2П Инф 1
04-Латински језик
Весна Станковић
П II-3
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-3
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П II-3
Час 3 12-Физика
Александра Пешкир
П II-3
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П II-3
II-3 гр1II-3 гр2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Слободанка ЈовановићДрагослава Јевђеновић
П II-3П 1
25-Језик медији и култура
Тања Т. Гајић
П II-3
04-Латински језик
Весна Станковић
П II-3
Час 4 02-Енглески језик
Слободанка Јовановић
П II-3
11-Математика
Драгана Бакоч
П II-3
10-Биологија
Милијана Прибић
П II-3
10-Биологија
Милијана Прибић
П II-3
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П II-3
Час 5 11-Математика
Драгана Бакоч
П II-3
II-3 гр1II-3 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Александра ПешкирБиљана Вранеш
П II-3П 1
11-Математика
Драгана Бакоч
П II-3
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П II-3
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-3
Час 6 13-Хемија
Биљана Вранеш
П II-3
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
П II-3
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П II-3
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
П II-3
Час 7 06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-3
03-Други страни језик
Драгослава Јевђеновић
П II-3
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-4
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П II-4
04-Латински језик
Весна Станковић
П II-4
II-4 гр1II-4 гр2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Љубиша ЈовановићНН Руски, Драгослава Јевђеновић
П 3П II-4
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-4
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
П II-4
Час 2
II-4 гр1II-4 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Драгана ИгњатовићБиљана Вранеш
П 1П 4
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-4
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П II-4
25-Језик медији и култура
Тања Т. Гајић
П II-4
04-Латински језик
Весна Станковић
П II-4
Час 3 09-Географија
Наташа Ђокић
П II-4
13-Хемија
Биљана Вранеш
П II-4
II-4 гр1II-4 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 1П Инф 2
11-Математика
Данијела С. Божиловић
П II-4
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П II-4
Час 4 11-Математика
Данијела С. Божиловић
П II-4
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П II-4
II-4 гр1II-4 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 1П Инф 2
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П II-4
Час 5 02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П II-4
10-Биологија
Милијана Прибић
П II-4
03-Други страни језик
НН Руски, Драгослава Јевђеновић
П II-4
12-Физика
Драгана Игњатовић
П II-4
Час 6 II-4, II-8
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 3
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-4
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
П II-4
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П II-4
Час 7 02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П II-4
10-Биологија
Милијана Прибић
П II-4
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-5
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 II-1, II-5
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 2
II-5 гр1II-5 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићВесна Милојевић
П Инф 2П Инф 1
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-5
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-5
26-Образовање за одрживи развој
Раде Тубин
П II-5
Час 2 11-Математика
Јелена Крсмановић
П II-5
II-5 гр1II-5 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићВесна Милојевић
П Инф 2П Инф 1
13-Хемија
Сања Марковић
П II-5
13-Хемија
Сања Марковић
П II-5
12-Физика
Драгана Игњатовић
П II-5
Час 3
II-5 гр1II-5 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Драгана ИгњатовићСања Марковић
П 1П II-5
25-Језик медији и култура
Тања Т. Гајић
П II-5
03-Други страни језик
НН Руски
П II-5
11-Математика
Јелена Крсмановић
П II-5
10-Биологија
Милијана Прибић
П II-5
Час 4
II-5 гр1II-5 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Драгана ИгњатовићСања Марковић
П 1П II-5
12-Физика
Драгана Игњатовић
П II-5
11-Математика
Јелена Крсмановић
П II-5
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-5
II-5 гр1II-5 гр2
21-Музичка култура Вежбе22-Ликовна култура Вежбе
Вукица Макевић ВукићевићВесна Дејановић
П II-5П 3
Час 5 09-Географија
Наташа Ђокић
П II-5
11-Математика
Јелена Крсмановић
П II-5
10-Биологија Вежбе
Милијана Прибић
П II-5
08-Историја
Дарио Пикулић
П II-5
Час 6 06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-5
08-Историја
Дарио Пикулић
П II-5
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-5
Час 7
II-5 гр1II-5 гр2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Слободанка ЈовановићНН Руски
П 4П 1
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-5
02-Енглески језик
Слободанка Јовановић
П II-5
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-6
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 11-Математика
Бојана Ђорђевић
П II-6
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-6
02-Енглески језик
Слободанка Јовановић
П II-6
25-Језик медији и култура
Тања Т. Гајић
П II-6
10-Биологија
Милијана Прибић
П II-6
Час 2 13-Хемија
Биљана Вранеш
П II-6
26-Образовање за одрживи развој
Раде Тубин
П II-6
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 2
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П II-6
Час 3 13-Хемија
Биљана Вранеш
П II-6
II-6 гр1II-6 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићВесна Милојевић
П Инф 1П Инф 2
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-6
II-6 гр1II-6 гр2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Слободанка ЈовановићМарија Крстић
П 2П 1
Час 4
II-6 гр1II-6 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Татјана ИлинчићБиљана Вранеш
П 2П 3
II-6 гр1II-6 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићВесна Милојевић
П Инф 1П Инф 2
08-Историја
Дарио Пикулић
П II-6
12-Физика
Татјана Илинчић
П II-6
08-Историја
Дарио Пикулић
П II-6
Час 5
II-6 гр1II-6 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Татјана ИлинчићБиљана Вранеш
П 2П 3
03-Други страни језик
Марија Крстић
П II-6
II-6 гр1II-6 гр2
21-Музичка култура Вежбе22-Ликовна култура Вежбе
Вукица Макевић ВукићевићВесна Дејановић
П II-6П 4
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-6
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-6
Час 6 10-Биологија Вежбе
Милијана Прибић
П II-6
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-6
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П II-6
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-6
12-Физика
Татјана Илинчић
П II-6
Час 7 06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-6
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-7
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 11-Математика
Јелена Жујовић
П II-7
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-7
26-Образовање за одрживи развој
Раде Тубин
П II-7
II-3, II-7
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П II-3
13-Хемија
Полка Симић
П II-7
Час 2 25-Језик медији и култура
Тања Т. Гајић
П II-7
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-7
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-7
10-Биологија
Милијана Прибић
П II-7
Час 3
II-7 гр1II-7 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 1П Инф 2
II-7 гр1II-7 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Александра ПешкирПолка Симић
П II-7П 1
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-7
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-7
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-7
Час 4
II-7 гр1II-7 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићМиодраг Поповић
П Инф 1П Инф 2
II-7 гр1II-7 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Александра ПешкирПолка Симић
П II-7П 1
13-Хемија
Полка Симић
П II-7
02-Енглески језик
Слободанка Јовановић
П II-7
11-Математика
Јелена Жујовић
П II-7
Час 5 12-Физика
Александра Пешкир
П II-7
II-7 гр1II-7 гр2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Слободанка ЈовановићДрагослава Јевђеновић
П 2П II-7
11-Математика
Јелена Жујовић
П II-7
11-Математика
Јелена Жујовић
П II-7
II-7 гр1II-7 гр2
21-Музичка култура Вежбе22-Ликовна култура Вежбе
Раде ТубинВесна Дејановић
П II-7П 4
Час 6 08-Историја
Дарио Пикулић
П II-7
10-Биологија Вежбе
Милијана Прибић
П II-7
12-Физика
Александра Пешкир
П II-7
08-Историја
Дарио Пикулић
П II-7
Час 7 03-Други страни језик
Драгослава Јевђеновић
П II-7
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-7
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-8
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 13-Хемија
Полка Симић
П II-8
II-8 гр1II-8 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Драгана ИгњатовићПолка Симић
П 5П 2
11-Математика
Јелена Крсмановић
П II-8
13-Хемија
Полка Симић
П II-8
12-Физика
Драгана Игњатовић
П II-8
Час 2 10-Биологија
Милијана Прибић
П II-8
II-8 гр1II-8 гр2
12-Физика Вежбе13-Хемија Вежбе
Драгана ИгњатовићПолка Симић
П 5П 2
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П II-8
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-8
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-8
Час 3 11-Математика
Јелена Крсмановић
П II-8
02-Енглески језик
Игор Столић
П II-8
08-Историја
Дарио Пикулић
П II-8
II-8 гр1II-8 гр2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Игор СтолићНН Руски, Драгослава Јевђеновић
П 3П 4
II-8 гр1II-8 гр2
21-Музичка култура Вежбе22-Ликовна култура Вежбе
Раде ТубинВесна Дејановић
П II-8П 3
Час 4 09-Географија
Наташа Ђокић
П II-8
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П II-8
26-Образовање за одрживи развој
Раде Тубин
П II-8
11-Математика
Јелена Крсмановић
П II-8
11-Математика
Јелена Крсмановић
П II-8
Час 5 12-Физика
Драгана Игњатовић
П II-8
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-8
II-8 гр1II-8 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Миодраг ПоповићВесна Милојевић
П Инф 2П Инф 1
03-Други страни језик
НН Руски, Драгослава Јевђеновић
П II-8
Час 6 II-4, II-8
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 3
10-Биологија Вежбе
Милијана Прибић
П II-8
II-8 гр1II-8 гр2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Миодраг ПоповићВесна Милојевић
П Инф 2П Инф 1
25-Језик медији и култура
Тања Т. Гајић
П II-8
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П II-8
Час 7 08-Историја
Дарио Пикулић
П II-8
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-9
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-9
II-9 гр1II-9 гр2
/16-Програмирање Вежбе
Јелена Ршумовић
П II-9
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-9
13-Хемија
Сања Марковић
П II-9
11-Математика
Јелена Жујовић
П II-9
Час 2 24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П II-9
II-9 гр1II-9 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићЈелена Ршумовић
П Инф ИТП II-9
12-Физика
Александра Пешкир
П II-9
12-Физика
Александра Пешкир
П II-9
Час 3 11-Математика
Јелена Жујовић
П II-9
II-9 гр1II-9 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићЈелена Ршумовић
П Инф ИТП II-9
16-Програмирање
Јелена Ршумовић
П II-9
11-Математика
Јелена Жујовић
П II-9
16-Програмирање
Јелена Ршумовић
П II-9
Час 4 06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-9
II-9 гр1II-9 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићЈелена Ршумовић
П Инф ИТП II-9
18-ОСиРМ
Јелена Ршумовић
П II-9
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-9
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П II-9
Час 5 13-Хемија
Сања Марковић
П II-9
II-9 гр1II-9 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићЈелена Ршумовић
П Инф ИТП II-9
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-9
18-ОСиРМ
Јелена Ршумовић
П II-9
12-Физика
Александра Пешкир
П II-9
Час 6 02-Енглески језик
Игор Столић
П II-9
II-9 гр2
16-Програмирање Вежбе
Јелена Ршумовић
П II-9
11-Математика
Јелена Жујовић
П II-9
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-9
Час 7 08-Историја
Дарио Пикулић
П II-9
08-Историја
Дарио Пикулић
П II-9
02-Енглески језик
Игор Столић
П II-9
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
II-10
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 11-Математика
Данијела С. Божиловић
П II-10
02-Енглески језик
Игор Столић
П II-10
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П II-10
11-Математика
Данијела С. Божиловић
П II-10
II-10 гр1II-10 гр2
/16-Програмирање Вежбе
Весна Милојевић
П II-10
Час 2 12-Физика
Татјана Илинчић
П II-10
18-ОСиРМ
Маја Ђорђевић
П II-10
II-10 гр1II-10 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићВесна Милојевић
П Инф ИТП II-10
Час 3 16-Програмирање
Весна Милојевић
П II-10
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П II-10
13-Хемија
Сања Марковић
П II-10
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-10
II-10 гр1II-10 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићВесна Милојевић
П Инф ИТП II-10
Час 4 08-Историја
Дарио Пикулић
П II-10
06-Психологија
Гордана Д. Врачар
П II-10
12-Физика
Татјана Илинчић
П II-10
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П II-10
II-10 гр1II-10 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићВесна Милојевић
П Инф ИТП II-10
Час 5 18-ОСиРМ
Маја Ђорђевић
П II-10
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-10
08-Историја
Дарио Пикулић
П II-10
11-Математика
Данијела С. Божиловић
П II-10
II-10 гр1II-10 гр2
15-Примена рачунара Вежбе16-Програмирање Вежбе
Мирослава НиколићВесна Милојевић
П Инф ИТП II-10
Час 6 13-Хемија
Сања Марковић
П II-10
09-Географија
Наташа Ђокић
П II-10
12-Физика
Татјана Илинчић
П II-10
II-10 гр2
16-Програмирање Вежбе
Весна Милојевић
П II-10
Час 7 02-Енглески језик
Игор Столић
П II-10
16-Програмирање
Весна Милојевић
П II-10
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П II-10
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 26-Образовање за одрживи развој
Маја Ђ. Марковић
Н III-1
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
Н III-1
III-1 Гр 1III-1 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Маријана АнастасијевићСнежана Кладар
Н III-1Н Инф 2
10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-1
III-1 Гр 1III-1 Гр 2
07-Филозофија Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Јелена ИвановићЈелена Животић
Н 1Н 5
Час 2
III-1 Гр 1III-1 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Бојана ЦветковићЗоран Стојић
Н 1Н III-1
26-Образовање за одрживи развој
Маја Ђ. Марковић
Н III-1
III-1 Гр 1III-1 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Маријана АнастасијевићСнежана Кладар
Н III-1Н Инф 2
08-Историја
Марко Косијер
Н III-1
12-Физика
Зоран Стојић
Н III-1
Час 3 08-Историја
Марко Косијер
Н III-1
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-1
07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-1
11-Математика
Горан Лекић
Н III-1
11-Математика
Горан Лекић
Н III-1
Час 4 21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н III-1
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н III-1
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-1
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-1
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н III-1
Час 5 02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н III-1
08-Историја
Марко Косијер
Н III-1
11-Математика
Горан Лекић
Н III-1
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н III-1
Час 6 03-Други страни језик
Јелена Животић
Н 4
III-1, III-3
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 5
01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н III-1
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н III-1
Час 7 01-Српски језик и књижевност
Јована Голубовић
Н III-1
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-1
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н III-2
26-Образовање за одрживи развој
Маја Ђ. Марковић
Н III-2
10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-2
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-2
III-2 Гр 1III-2 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Маријана АнастасијевићСнежана Кладар
Н III-2Н Инф 1
Час 2 01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-2
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
Н III-2
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-2
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н III-2
III-2 Гр 1III-2 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Маријана АнастасијевићСнежана Кладар
Н III-2Н Инф 1
Час 3 02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н III-2
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н III-2
08-Историја
Бојана Гајић
Н III-2
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-2
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-2
Час 4
III-2 Гр 1III-2 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Бојана ЦветковићЗоран Стојић
Н 4Н 5
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-2
III-2 Гр 1III-2 Гр 2
07-Филозофија Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Јелена ИвановићМарија Крстић
Н 3Н 1
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-2
Час 5 07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-2
08-Историја
Бојана Гајић
Н III-2
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-2
12-Физика
Зоран Стојић
Н III-2
26-Образовање за одрживи развој
Маја Ђ. Марковић
Н III-2
Час 6 11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-2
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-2
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-2
03-Други страни језик
Марија Крстић
Н 5
Час 7 08-Историја
Бојана Гајић
Н III-2
III-2, III-6
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 2
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-3
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-3
III-3 Гр 1III-3 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра СтевановићСнежана Кладар
Н III-3Н Инф 1
08-Историја
Бојана Гајић
Н III-3
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-3
12-Физика
Зоран Стојић
Н III-3
Час 2 27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-3
III-3 Гр 1III-3 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра СтевановићСнежана Кладар
Н III-3Н Инф 1
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н III-3
III-3 Гр 1III-3 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Бојана ЦветковићЗоран Стојић
Н 2Н III-3
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н III-3
Час 3 02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н III-3
11-Математика
Катарина Симић
Н III-3
11-Математика
Катарина Симић
Н III-3
11-Математика
Катарина Симић
Н III-3
Час 4 09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-3
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
Н III-3
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н III-3
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н III-3
08-Историја
Бојана Гајић
Н III-3
Час 5 03-Други страни језик
Драгослава Јевђеновић
Н 3
26-Образовање за одрживи развој
Сања Ђурановић
Н III-3
07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-3
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-3
26-Образовање за одрживи развој
Сања Ђурановић
Н III-3
Час 6
III-3 Гр 1III-3 Гр 2
07-Филозофија Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Јелена ИвановићДрагослава Јевђеновић
Н 4Н 2
08-Историја
Бојана Гајић
Н III-3
III-1, III-3
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 5
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н III-3
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н III-3
Час 7 01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н III-3
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-4
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н III-4
21-Музичка култура
Вукица Макевић Вукићевић
Н III-4
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н III-4
III-4 Гр 1III-4 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра СтевановићСнежана Кладар
Н III-4Н Инф 2
08-Историја
Марко Косијер
Н III-4
Час 2 01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н III-4
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-4
08-Историја
Марко Косијер
Н III-4
III-4 Гр 1III-4 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Александра СтевановићСнежана Кладар
Н III-4Н Инф 2
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-4
Час 3 11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-4
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н III-4
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-4
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н III-4
Час 4 22-Ликовна култура
Весна Дејановић
Н III-4
03-Други страни језик
Јелена Животић, Марија Николић
Н 2
10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-4
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-4
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н III-4
Час 5
III-4 Гр 1III-4 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Бојана ЦветковићЗоран Стојић
Н 1Н III-4
01-Српски језик и књижевност
Ана Пешут
Н III-4
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-4
08-Историја
Марко Косијер
Н III-4
12-Физика
Зоран Стојић
Н III-4
Час 6 26-Образовање за одрживи развој
Раде Тубин
Н III-4
07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-4
26-Образовање за одрживи развој
Раде Тубин
Н III-4
III-4, III-5
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 3
Час 7
III-4 Гр 1III-4 Гр 2
07-Филозофија Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Јелена ИвановићЈелена Животић, Марија Николић
Н III-4Н 4
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-4
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-5
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-5
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-5
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-5
03-Други страни језик
Јелена Животић
Н III-5
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-5
Час 2 08-Историја
Марко Косијер
Н III-5
III-5 Гр 1III-5 Гр 2
13-Хемија Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Драгана Ивановић БожићМиодраг Поповић
Н III-5Н Инф 2
07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-5
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-5
07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-5
Час 3 12-Физика
Биљана Станковић
Н III-5
III-5 Гр 1III-5 Гр 2
13-Хемија Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Драгана Ивановић БожићМиодраг Поповић
Н III-5Н Инф 2
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н III-5
10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
Н III-5
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н III-5
Час 4
III-5 Гр 1III-5 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Маријана АнастасијевићЈелена Животић
Н III-5Н 1
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-5
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-5
III-5 Гр 1III-5 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићБиљана Станковић
Н III-5Н 1
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-5
Час 5 11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-5
26-Образовање за одрживи развој
Младен Његован
Н III-5
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-5
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н III-5
Час 6 10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
Н III-5
12-Физика
Биљана Станковић
Н III-5
08-Историја
Марко Косијер
Н III-5
26-Образовање за одрживи развој
Младен Његован
Н III-5
III-4, III-5
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 3
Час 7 01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-5
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-6
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 03-Други страни језик
Марија Крстић
Н III-6
02-Енглески језик
Маријана Анастасијевић
Н III-6
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-6
11-Математика
Горан Лекић
Н III-6
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н III-6
Час 2 01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-6
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н III-6
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-6
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н III-6
Час 3 07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-6
11-Математика
Горан Лекић
Н III-6
11-Математика
Горан Лекић
Н III-6
12-Физика
Драгана Игњатовић
Н III-6
07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-6
Час 4 13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н III-6
26-Образовање за одрживи развој
Младен Његован
Н III-6
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-6
08-Историја
Марко Косијер
Н III-6
III-6 Гр 1III-6 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Маријана АнастасијевићМарија Крстић
Н 1Н III-6
Час 5 27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-6
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-6
12-Физика
Драгана Игњатовић
Н III-6
26-Образовање за одрживи развој
Младен Његован
Н III-6
11-Математика
Горан Лекић
Н III-6
Час 6
III-6 Гр 1III-6 Гр 2
13-Хемија Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Драгана Ивановић БожићМиодраг Поповић
Н III-6Н Инф 1
III-6 Гр 1III-6 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Снежана МаринковићДрагана Игњатовић
Н 4Н III-6
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-6
Час 7
III-6 Гр 1III-6 Гр 2
13-Хемија Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Драгана Ивановић БожићМиодраг Поповић
Н III-6Н Инф 1
08-Историја
Марко Косијер
Н III-6
III-2, III-6
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 2
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-7
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-7
26-Образовање за одрживи развој
Младен Његован
Н III-7
11-Математика
Данијела С. Божиловић
Н III-7
10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
Н III-7
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-7
Час 2 07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-7
12-Физика
Биљана Станковић
Н III-7
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-7
08-Историја
Марко Косијер
Н III-7
Час 3 27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-7
11-Математика
Данијела С. Божиловић
Н III-7
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-7
12-Физика
Биљана Станковић
Н III-7
11-Математика
Данијела С. Божиловић
Н III-7
Час 4 10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
Н III-7
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 4
02-Енглески језик
Александра Стевановић
Н III-7
07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-7
Час 5
III-7 Гр 1III-7 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићБиљана Станковић
Н 4Н 2
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-7
08-Историја
Марко Косијер
Н III-7
III-7 Гр 1III-7 Гр 2
13-Хемија Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Биљана ВранешМиодраг Поповић
Н III-7Н Инф 1
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н III-7
Час 6 01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-7
III-7 Гр 1III-7 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Александра СтевановићМарија Николић
Н 3Н III-7
III-7 Гр 1III-7 Гр 2
13-Хемија Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Биљана ВранешМиодраг Поповић
Н III-7Н Инф 1
Час 7 03-Други страни језик
Марија Николић
Н III-7
13-Хемија
Биљана Вранеш
Н III-7
26-Образовање за одрживи развој
Младен Његован
Н III-7
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-8
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-8
11-Математика
Данијела С. Божиловић
Н III-8
02-Енглески језик
Игор Столић
Н III-8
12-Физика
Драгана Игњатовић
Н III-8
11-Математика
Данијела С. Божиловић
Н III-8
Час 2 09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-8
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н III-8
III-8 Гр 1III-8 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Снежана МаринковићДрагана Игњатовић
Н 5Н III-8
Час 3 01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-8
26-Образовање за одрживи развој
Младен Његован
Н III-8
11-Математика
Данијела С. Божиловић
Н III-8
13-Хемија
Драгана Ивановић Божић
Н III-8
08-Историја
Марко Косијер
Н III-8
Час 4 27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-8
09-Географија
Жаклина Каваја
Н III-8
12-Физика
Драгана Игњатовић
Н III-8
26-Образовање за одрживи развој
Младен Његован
Н III-8
10-Биологија
Снежана Маринковић
Н III-8
Час 5
III-8 Гр 1III-8 Гр 2
13-Хемија Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Драгана Ивановић БожићСнежана Кладар
Н III-8Н Инф 2
03-Други страни језик
Јелена Животић, Марија Николић
Н III-8
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 4
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-8
III-8 Гр 1III-8 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Игор СтолићЈелена Животић, Марија Николић
Н 1Н III-8
Час 6
III-8 Гр 1III-8 Гр 2
13-Хемија Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Драгана Ивановић БожићСнежана Кладар
Н III-8Н Инф 2
08-Историја
Марко Косијер
Н III-8
01-Српски језик и књижевност
Невена Ђуран
Н III-8
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
Н III-8
Час 7 10-Биологија
Снежана Маринковић
Н III-8
07-Филозофија
Јелена Ивановић
Н III-8
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-9
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1
III-9 Гр 1III-9 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Небојша ФилиповићЈелена Субин
Н III-9Н Инф ИТ
11-Математика
Горан Лекић
Н III-9
20-Базе података
Александра Јовановић
Н III-9
III-9 Гр 1III-9 Гр 2
15-Примена рачунара Вежбе/
Јелена Субин
Н III-9
19-Објектно оријентисано прог.
Небојша Филиповић
Н III-9
Час 2
III-9 Гр 1III-9 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Небојша ФилиповићЈелена Субин
Н III-9Н Инф ИТ
10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-9
III-9 Гр 1III-9 Гр 2
15-Примена рачунара Вежбе20-Базе података Вежбе
Јелена СубинАлександра Јовановић
Н III-9Н Инф 1
12-Физика
Биљана Станковић
Н III-9
Час 3
III-9 Гр 1III-9 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Небојша ФилиповићЈелена Субин
Н III-9Н Инф ИТ
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 5
02-Енглески језик
Игор Столић
Н III-9
10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-9
02-Енглески језик
Игор Столић
Н III-9
Час 4
III-9 Гр 1III-9 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Небојша ФилиповићЈелена Субин
Н III-9Н Инф ИТ
12-Физика
Биљана Станковић
Н III-9
11-Математика
Горан Лекић
Н III-9
11-Дискретна математика
Драгана Бакоч
Н III-9
11-Математика
Горан Лекић
Н III-9
Час 5
III-9 Гр 1III-9 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Небојша ФилиповићЈелена Субин
Н III-9Н Инф ИТ
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-9
12-Физика
Биљана Станковић
Н III-9
11-Математика
Горан Лекић
Н III-9
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-9
Час 6
III-9 Гр 1III-9 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Небојша ФилиповићЈелена Субин
Н III-9Н Инф ИТ
22-Ликовна култура
Сања Ђурановић
Н III-9
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-9
III-9 Гр 1III-9 Гр 2
20-Базе података Вежбе15-Примена рачунара Вежбе
Александра ЈовановићЈелена Субин
Н Инф 2Н III-9
11-Дискретна математика
Драгана Бакоч
Н III-9
Час 7 10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-9
III-9 Гр 2
15-Примена рачунара Вежбе
Јелена Субин
Н III-9
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
III-10
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 12-Физика
Биљана Станковић
Н III-10
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Маја ЂорђевићЈелена Субин
Н III-10Н Инф ИТ
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
/15-Примена рачунара Вежбе
Јелена Субин
Н III-10
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-10
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
15-Примена рачунара Вежбе/
Јелена Субин
Н III-10
Час 2 11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-10
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Маја ЂорђевићЈелена Субин
Н III-10Н Инф ИТ
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
20-Базе података Вежбе15-Примена рачунара Вежбе
Александра ЈовановићЈелена Субин
Н Инф 1Н III-10
12-Физика
Биљана Станковић
Н III-10
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
15-Примена рачунара Вежбе20-Базе података Вежбе
Јелена СубинАлександра Јовановић
Н III-10Н Инф 2
Час 3
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Маја ЂорђевићЈелена Субин
Н III-10Н Инф ИТ
10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-10
01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-10
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-10
Час 4 01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-10
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Маја ЂорђевићЈелена Субин
Н III-10Н Инф ИТ
12-Физика
Биљана Станковић
Н III-10
10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-10
19-Објектно оријентисано прог.
Маја Ђорђевић
Н III-10
Час 5 20-Базе података
Александра Јовановић
Н III-10
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Маја ЂорђевићЈелена Субин
Н III-10Н Инф ИТ
02-Енглески језик
Игор Столић
Н III-10
11-Дискретна математика
Драгана Бакоч
Н III-10
11-Дискретна математика
Драгана Бакоч
Н III-10
Час 6 10-Биологија
Бојана Цветковић
Н III-10
III-10 Гр 1III-10 Гр 2
19-Објектно оријентисано прог. Вежбе16-Програмирање Вежбе
Маја ЂорђевићЈелена Субин
Н III-10Н Инф ИТ
11-Математика
Гордана Ралетић
Н III-10
02-Енглески језик
Игор Столић
Н III-10
Час 7 01-Српски језик и књижевност
Слађана Матовић
Н III-10
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
Н 2
22-Ликовна култура
Сања Ђурановић
Н III-10
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 12-Физика
Драгана Игњатовић
П IV-1
11-Математика
Марина Г. Тешић
П IV-1
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П IV-1
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
П IV-1
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П IV-1
Час 2 27-Религије и цивилизације
Милица Миленовић
П IV-1
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-1
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-1
27-Религије и цивилизације
Милица Миленовић
П IV-1
Час 3 01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П IV-1
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-1
21-Музичка култура
Раде Тубин
П IV-1
11-Математика
Марина Г. Тешић
П IV-1
11-Математика
Марина Г. Тешић
П IV-1
Час 4 05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-1
02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П IV-1
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-1
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-1
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-1
Час 5 07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-1
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П IV-1
03-Други страни језик
НН Руски
П IV-1
IV-1, IV-4
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 3
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-1
Час 6 26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-1
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-1
IV-1 Гр 1IV-1 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Љубиша ЈовановићЉиљана Копривица
П IV-1П Инф 1
IV-1 Гр 1IV-1 Гр 2
12-Физика Вежбе02-Енглески језик Вежбе
Драгана ИгњатовићЉубиша Јовановић
П 5П IV-1
Час 7
IV-1 Гр 1IV-1 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Љубиша ЈовановићЉиљана Копривица
П IV-1П Инф 1
IV-1 Гр 1IV-1 Гр 2
03-Други страни језик Вежбе02-Енглески језик Вежбе
НН РускиЉубиша Јовановић
П 5П IV-1
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П IV-2
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П IV-2
12-Физика
Зоран Стојић
П IV-2
03-Други страни језик
Марија Крстић
П IV-2
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-2
Час 2 26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-2
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-2
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-2
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П IV-2
Час 3 11-Математика
Бојана Ђорђевић
П IV-2
IV-2 Гр 1IV-2 Гр 2
12-Физика Вежбе02-Енглески језик Вежбе
Зоран СтојићСлободанка Јовановић
П 4П IV-2
01-Српски језик и књижевност
Нада Каришик
П IV-2
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
П IV-2
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-2
Час 4 24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 4
IV-2 Гр 1IV-2 Гр 2
03-Други страни језик Вежбе02-Енглески језик Вежбе
Марија КрстићСлободанка Јовановић
П 4П IV-2
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П IV-2
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-2
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П IV-2
Час 5 02-Енглески језик
Слободанка Јовановић
П IV-2
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-2
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-2
IV-2 Гр 1IV-2 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Слободанка ЈовановићПетар Ћосић
П IV-2П Инф 2
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-2
Час 6 07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-2
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-2
21-Музичка култура
Раде Тубин
П IV-2
IV-2 Гр 1IV-2 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Слободанка ЈовановићПетар Ћосић
П IV-2П Инф 2
27-Религије и цивилизације
Данијела Јевтић
П IV-2
Час 7
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-3
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 27-Религије и цивилизације
Милица Миленовић
П IV-3
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П IV-3
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-3
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-3
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П IV-3
Час 2 02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П IV-3
IV-3 Гр 1IV-3 Гр 2
12-Физика Вежбе02-Енглески језик Вежбе
Зоран СтојићЉубиша Јовановић
П 1П IV-3
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П IV-3
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-3
Час 3 01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П IV-3
IV-3 Гр 1IV-3 Гр 2
03-Други страни језик Вежбе02-Енглески језик Вежбе
Драгослава ЈевђеновићЉубиша Јовановић
П 2П IV-3
12-Физика
Зоран Стојић
П IV-3
IV-3, IV-6
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 5
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-3
Час 4 11-Математика
Бојана Ђорђевић
П IV-3
03-Други страни језик
Драгослава Јевђеновић
П IV-3
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
П IV-3
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П IV-3
IV-3 Гр 1IV-3 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Љубиша ЈовановићПетар Ћосић
П IV-3П Инф 2
Час 5 26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-3
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-3
21-Музичка култура
Раде Тубин
П IV-3
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-3
IV-3 Гр 1IV-3 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Љубиша ЈовановићПетар Ћосић
П IV-3П Инф 2
Час 6 07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-3
27-Религије и цивилизације
Милица Миленовић
П IV-3
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П IV-3
Час 7 05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-3
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-3
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-3
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-4
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П IV-4
12-Физика
Зоран Стојић
П IV-4
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-4
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-4
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П IV-4
Час 2 01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П IV-4
IV-4 Гр 1IV-4 Гр 2
12-Физика Вежбе02-Енглески језик Вежбе
Зоран СтојићСлободанка Јовановић
П 2П IV-4
22-Ликовна култура
Весна Дејановић
П IV-4
21-Музичка култура
Раде Тубин
П IV-4
Час 3 08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-4
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-4
01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П IV-4
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-4
08-Историја
Светлана Хофман Кесар
П IV-4
Час 4 26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-4
27-Религије и цивилизације
Весна Станковић
П IV-4
IV-4 Гр 1IV-4 Гр 2
03-Други страни језик Вежбе02-Енглески језик Вежбе
НН Руски, Драгослава ЈевђеновићСлободанка Јовановић
П 3П IV-4
03-Други страни језик
НН Руски, Драгослава Јевђеновић
П IV-4
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-4
Час 5 11-Математика
Бојана Ђорђевић
П IV-4
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-4
11-Математика
Бојана Ђорђевић
П IV-4
IV-1, IV-4
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 3
IV-4 Гр 1IV-4 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Слободанка ЈовановићЉиљана Копривица
П IV-4П Инф 1
Час 6 02-Енглески језик
Слободанка Јовановић
П IV-4
05-Социологија
Милица Миленовић
П IV-4
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-4
27-Религије и цивилизације
Весна Станковић
П IV-4
IV-4 Гр 1IV-4 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Слободанка ЈовановићЉиљана Копривица
П IV-4П Инф 1
Час 7 01-Српски језик и књижевност
Оливера Миленковић
П IV-4
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-5
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 11-Математика
Јелена Крсмановић
П IV-5
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-5
10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
П IV-5
02-Енглески језик
Игор Столић
П IV-5
11-Математика
Јелена Крсмановић
П IV-5
Час 2 12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-5
11-Математика
Јелена Крсмановић
П IV-5
IV-5 Гр 1IV-5 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Игор СтолићНН Руски
П 1П 4
Час 3 07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-5
IV-5 Гр 1IV-5 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићТатјана Илинчић
П 3П 5
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-5
IV-5 Гр 1IV-5 Гр 2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићЈелена Ршумовић
П Инф 1П Инф 2
05-Социологија
Зорана Матићевић
П IV-5
Час 4 05-Социологија
Зорана Матићевић
П IV-5
IV-5 Гр 1IV-5 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићТатјана Илинчић
П 3П 5
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-5
IV-5 Гр 1IV-5 Гр 2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићЈелена Ршумовић
П Инф 1П Инф 2
27-Религије и цивилизације
Весна Станковић
П IV-5
Час 5 IV-5, IV-8
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 4
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-5
13-Хемија
Полка Симић
П IV-5
13-Хемија
Полка Симић
П IV-5
12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-5
Час 6 03-Други страни језик
НН Руски
П IV-5
11-Математика
Јелена Крсмановић
П IV-5
12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-5
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-5
Час 7 26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-5
27-Религије и цивилизације
Весна Станковић
П IV-5
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-6
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-6
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-6
13-Хемија
Полка Симић
П IV-6
11-Математика
Јелена Крсмановић
П IV-6
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-6
Час 2 07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-6
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П IV-6
IV-6 Гр 1IV-6 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићТатјана Илинчић
П IV-6П 4
13-Хемија
Полка Симић
П IV-6
Час 3 02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П IV-6
IV-6 Гр 1IV-6 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићТатјана Илинчић
П IV-6П 4
IV-3, IV-6
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 5
11-Математика
Јелена Крсмановић
П IV-6
Час 4 01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П IV-6
11-Математика
Јелена Крсмановић
П IV-6
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П IV-6
IV-6 Гр 1IV-6 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Љубиша ЈовановићМарија Крстић
П IV-6П 4
12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-6
Час 5
IV-6 Гр 1IV-6 Гр 2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићЈелена Ршумовић
П Инф 2П Инф 1
27-Религије и цивилизације
Весна Станковић
П IV-6
27-Религије и цивилизације
Весна Станковић
П IV-6
12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-6
05-Социологија
Зорана Матићевић
П IV-6
Час 6
IV-6 Гр 1IV-6 Гр 2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићЈелена Ршумовић
П Инф 2П Инф 1
10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
П IV-6
11-Математика
Јелена Крсмановић
П IV-6
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-6
Час 7 05-Социологија
Зорана Матићевић
П IV-6
03-Други страни језик
Марија Крстић
П IV-6
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-7
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-7
10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
П IV-7
12-Физика
Александра Пешкир
П IV-7
11-Математика
Јелена Жујовић
П IV-7
05-Социологија
Зорана Матићевић
П IV-7
Час 2 13-Хемија
Полка Симић
П IV-7
02-Енглески језик
Игор Столић
П IV-7
13-Хемија
Полка Симић
П IV-7
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-7
Час 3 24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П IV-7
11-Математика
Јелена Жујовић
П IV-7
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-7
12-Физика
Александра Пешкир
П IV-7
IV-7 Гр 1IV-7 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићАлександра Пешкир
П IV-7П 2
Час 4 12-Физика
Александра Пешкир
П IV-7
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
П IV-7
11-Математика
Јелена Жујовић
П IV-7
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-7
IV-7 Гр 1IV-7 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићАлександра Пешкир
П IV-7П 2
Час 5 05-Социологија
Зорана Матићевић
П IV-7
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-7
03-Други страни језик
Драгослава Јевђеновић
П IV-7
11-Математика
Јелена Жујовић
П IV-7
Час 6 01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-7
IV-7 Гр 1IV-7 Гр 2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Љиљана КопривицаПетар Ћосић
П Инф 2П Инф 1
IV-7 Гр 1IV-7 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Игор СтолићДрагослава Јевђеновић
П 5П 3
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
П IV-7
Час 7
IV-7 Гр 1IV-7 Гр 2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Љиљана КопривицаПетар Ћосић
П Инф 2П Инф 1
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-7
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-8
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 12-Физика
Александра Пешкир
П IV-8
11-Математика
Јелена Жујовић
П IV-8
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-8
IV-8 Гр 1IV-8 Гр 2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићЈелена Ршумовић
П Инф 2П Инф 1
IV-8 Гр 1IV-8 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићАлександра Пешкир
П 3П IV-8
Час 2 01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П IV-8
IV-8 Гр 1IV-8 Гр 2
02-Енглески језик Вежбе03-Други страни језик Вежбе
Љубиша ЈовановићНН Руски, Драгослава Јевђеновић
П 5П 3
IV-8 Гр 1IV-8 Гр 2
14-Рачунарство и информатика Вежбе14-Рачунарство и информатика Вежбе
Петар ЋосићЈелена Ршумовић
П Инф 2П Инф 1
IV-8 Гр 1IV-8 Гр 2
10-Биологија Вежбе12-Физика Вежбе
Сандра Јевремовић-КрстићАлександра Пешкир
П 3П IV-8
Час 3 27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
П IV-8
13-Хемија
Полка Симић
П IV-8
13-Хемија
Полка Симић
П IV-8
11-Математика
Јелена Жујовић
П IV-8
Час 4 11-Математика
Јелена Жујовић
П IV-8
26-Образовање за одрживи развој
Ана Танасијевић
П IV-8
02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П IV-8
12-Физика
Александра Пешкир
П IV-8
05-Социологија
Зорана Матићевић
П IV-8
Час 5 IV-5, IV-8
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П 4
10-Биологија
Сандра Јевремовић-Крстић
П IV-8
07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-8
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П IV-8
01-Српски језик и књижевност
Милица Недељковић
П IV-8
Час 6 05-Социологија
Зорана Матићевић
П IV-8
12-Физика
Александра Пешкир
П IV-8
11-Математика
Јелена Жујовић
П IV-8
03-Други страни језик
НН Руски, Драгослава Јевђеновић
П IV-8
Час 7 07-Филозофија
Зоран Матић
П IV-8
27-Религије и цивилизације
Гордана М. Симић
П IV-8
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-9
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
20-Веб програмирање Вежбе20-Програмске парадигме Вежбе
Мирослава НиколићДрагана Бакоч
П IV-9П Инф ИТ
07-Филозофија
Јелена Ивановић
П IV-9
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
/20-Базе података Вежбе
Јелена Ршумовић
П IV-9
11-Математика
Марина Г. Тешић
П IV-9
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
20-Базе података Вежбе/
Јелена Ршумовић
П IV-9
Час 2
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
20-Веб програмирање Вежбе20-Програмске парадигме Вежбе
Мирослава НиколићДрагана Бакоч
П IV-9П Инф ИТ
12-Физика
Александра Пешкир
П IV-9
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
/20-Базе података Вежбе
Јелена Ршумовић
П IV-9
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
20-Базе података Вежбе/
Јелена Ршумовић
П IV-9
Час 3
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
20-Програмске парадигме Вежбе20-Веб програмирање Вежбе
Драгана БакочМирослава Николић
П IV-9П Инф ИТ
10-Биологија
Бојана Цветковић
П IV-9
12-Физика
Александра Пешкир
П IV-9
05-Социологија са правима грађана
Милица Миленовић
П IV-9
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-9
Час 4
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
20-Програмске парадигме Вежбе20-Веб програмирање Вежбе
Драгана БакочМирослава Николић
П IV-9П Инф ИТ
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-9
02-Енглески језик
Игор Столић
П IV-9
Час 5 02-Енглески језик
Игор Столић
П IV-9
11-Математика
Марина Г. Тешић
П IV-9
05-Социологија са правима грађана
Милица Миленовић
П IV-9
12-Физика
Александра Пешкир
П IV-9
10-Биологија
Бојана Цветковић
П IV-9
Час 6 12-Физика
Александра Пешкир
П IV-9
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
20-Базе података Блок20-Програмске парадигме Блок
Јелена РшумовићДрагана Бакоч
П IV-9П Инф ИТ
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П IV-9
11-Математика
Марина Г. Тешић
П IV-9
Час 7 01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-9
IV-9 Гр 1IV-9 Гр 2
20-Базе података Блок20-Програмске парадигме Блок
Јелена РшумовићДрагана Бакоч
П IV-9П Инф ИТ
07-Филозофија
Јелена Ивановић
П IV-9
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

Гимназија Патријарх Павле
IV-10
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Час 1 20-Базе података Вежбе
Весна Милојевић
П IV-10
12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-10
12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-10
20-Базе података Вежбе
Весна Милојевић
П IV-10
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-10
Час 2 07-Филозофија
Јелена Ивановић
П IV-10
05-Социологија са правима грађана
Милица Миленовић
П IV-10
Час 3 05-Социологија са правима грађана
Милица Миленовић
П IV-10
11-Математика
Марина Г. Тешић
П IV-10
IV-10 Гр 1IV-10 Гр 2
20-Веб програмирање Вежбе20-Програмске парадигме Вежбе
Маја ЂорђевићДрагана Бакоч
П IV-10П Инф ИТ
12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-10
12-Физика
Татјана Илинчић
П IV-10
Час 4 02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П IV-10
IV-10 Гр 1IV-10 Гр 2
20-Веб програмирање Вежбе20-Програмске парадигме Вежбе
Маја ЂорђевићДрагана Бакоч
П IV-10П Инф ИТ
11-Математика
Марина Г. Тешић
П IV-10
11-Математика
Марина Г. Тешић
П IV-10
Час 5 01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-10
10-Биологија
Бојана Цветковић
П IV-10
01-Српски језик и књижевност
Маја Мићовић
П IV-10
02-Енглески језик
Љубиша Јовановић
П IV-10
Час 6
IV-10 Гр 1IV-10 Гр 2
20-Програмске парадигме Вежбе20-Веб програмирање Вежбе
Драгана БакочМаја Ђорђевић
П IV-10П Инф ИТ
IV-10 Гр 1IV-10 Гр 2
20-Базе података Блок20-Програмске парадигме Блок
Весна МилојевићДрагана Бакоч
П IV-10П Инф ИТ
07-Филозофија
Јелена Ивановић
П IV-10
10-Биологија
Бојана Цветковић
П IV-10
Час 7
IV-10 Гр 1IV-10 Гр 2
20-Програмске парадигме Вежбе20-Веб програмирање Вежбе
Драгана БакочМаја Ђорђевић
П IV-10П Инф ИТ
IV-10 Гр 1IV-10 Гр 2
20-Базе података Блок20-Програмске парадигме Блок
Весна МилојевићДрагана Бакоч
П IV-10П Инф ИТ
24-Верска/Грађанско
Љиљана Петровић, Славиша Костић
П IV-10
Распоред створен са FET 6.5.4 у 30.8.22. 12:36

назад на врх

ВРХ