Распоред писмених провера знања

  • 2. октобра 2021.

Писмене провере знања за октобар

1/1

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Латински   језик

25.10.- II   27.10.- I     2021

Контролна  вежба

Математика

1.10-I        4.10 –II      2021

Контролна  вежба

Хемија

8.10.  12.10.2021

Контролна  вежба

 

1/2

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Латински  језик

  25.10.- II    27.10.- I  

Контролна  вежба

Математика

  05.10      6.10.2021

Контролна  вежба

 

1/3

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Латински језик

  26.10.- II   28.10.- I   2021

Контролна вежба

Немачки  језик

  05.10. 2021

Контролна вежба

Математика

  4.10.  2021

Контролна вежба

 

 

1/4

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Латински језик

  26.10.- II   28.10.- I   2021

Контролна вежба

Немачки  језик

  12.10.2021

Контролна вежба

Математика

  4.10.  /  5.10.2021

Контролна вежба

 

1/5

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Хемија

 11.10.   12.10. 2021.

Писмени задатак

Латински језик

27.10.- II   / 28.10.- I   2021

Контролна вежба

 

1/6

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Латински језик

27.10.- II   28.10.- I   2021

Контролна вежба

 

1/7

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Латински језик

25.10.- II   29.10.- I   2021

Контролна вежба

Немачки  језик

 8 .10 2021

Контролна вежба

 

1/8

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Латински језик

25.10.- II   26.10.- I   2021

Контролна вежба

Немачки  језик

 12.10.2021

Контролна вежба

 

1/9

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Хемија

 04.10.2021

Контролна вежба

 

1/10

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Хемија

  04.10.2021

Контролна вежба

 

 

2/1

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Физика 

  11.10.  /  14.10.2021

Контролна вежба

 

2/2

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

 Физика

  11.10.  /  14.10.2021

Контролна вежба

 

2/3

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

 Немачки  језик

04. 10.2021

Контролна вежба

Физика

13.10. /  15.10.2021

Контролна вежба

 

2/4

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Немачки  језик

29. 09.-I .– 06.10.2021. – II

Контролна вежба

Физика

12.10. / 15.10.2021

Контролна вежба

 

 

 

 

2/5

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Српски језик и књижевност

07. 10  /  14.10. 2021.

Писмени задатак

Енглески језик

14.10.  / 15.10 2021

Контролна вежба

Физика

01.10.2021

Контролна вежба

 

2/6

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Енглески језик

11.10  /  15.10.2021

Контролна вежба

Математика

04.10. / 05.10.2021

Контролна вежба

 

2/7

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Српски језик и књижевност

05.10  / 12.10.2021

Писмени задатак

Енглески језик

11.10. 2021

Контролна вежба

Немачки  језик

13.10. 2021

Контролна вежба

Математика

04.10. / 05.10.2021

Контролна вежба

 

2/8

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Српски језик и књижевност

  08.10  / 15.10.2021

Писмени задатак

Немачки  језик

27.09.2021-  1/2 ,2/4,2/10,2/2

Контролна вежба

Математика

04.10. / 05.10.2021

Контролна вежба

Физика

08.10. /  11.10.2021

Контролна вежба

 

 

 

2/9

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Српски језик и књижевност

  06. 10. 2021.

Писмени задатак

Хемија

  30. 09. 2021

Контролна вежба

 

2/10

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Српски језик и књижевност

  06. 10. 2021.

Писмени задатак

Хемија

  30. 10. 2021

Контролна вежба

 

3/1

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Географија

  30.09. / 01.10.2021

Писмени задатак

Математика

 04.10. / 06 10.2021

Контролна вежба

Физика

07.10. / 14. 10.2021

Контролна вежба

 

3/3

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Немачки  језик

  30.10.2021

Контролна вежба

Биологија

 21.10. II г  / 22 10.2021 Iг

Контролна вежба

 

 

3/4

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Немачки  језик језик

05. 10. Iг. – 12.10.2021. IIг

Контролна вежба

Географија

04.10.  /  07.10.2021.

Контролна вежба

Биологија

13.10. IIг / 20.10.2021. Iг

Контролна вежба

 

3/5

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Географија

01. 10  / 04.10.2021.

Контролна вежба

 

3/6

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Географија

30. 09.  / 01.10. 2021.

Контролна вежба

 

3/7

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Географија

30. 09  / 01.10.2021.

Контролна вежба

Немачки  језик

05.10.2021

Контролна вежба

 

3/8

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Немачки  језик

05. 10. Iг. – 12.10.2021. IIг

Контролна вежба

Географија

01.10.  / 04.10.2021

Контролна вежба

 

4/1

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Српски  језик и књижевност

07. 10.  – 14.10.2021.

Писмени задатак

 

4/2

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Физика

06.10.2021  1. група

Контролна вежба

 

4/3

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Немачки  језик

04. 10. Iг. – 11.10.2020. IIг

Контролна вежба

Физика

07.10. IIг / 14.10.2021 . Iг

Контролна вежба

 

4/5

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Српски  језик и књижевност

06.10.2021

Писмени задатак

Енглески  језик

14.10. / 15.10.2021 .

Контролна вежба

 

4/6

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Енглески  језик

06.10.2021

Контролна вежба

Физика

04.10.2021

Контролна вежба

 

4/7

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Енглески  језик

07.10.  / 08.10 2021

Контролна вежба

Немачки  језик

04.10.  /  11.10.2021

Контролна вежба

 

4/8

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Српски језик и књижевност

04.10.2021

Писмени задатак

Физика

01.10.2021

Контролна вежба

 

 

 

4/9

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Биологија

18.10.2021

Контролна вежба

 

4/10

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

Српски  језик и књижевност

07.10.2021

Писмени  задатак

Биологија

18.10.2021

Контролна вежба

 

 

ВРХ