ИТ смер

Зашто овај смер?

Напредно програмирање

Ученици који се упишу у ИT одељење ће до завршетка гимназијског образовања овладати вештинама напредних концепата програмирања. Стећи ће способност за праћење нових решења у области научних технологија.

Рад у малим групама

Завршивши овај смер ученицима су отворена врата и за остале факултете на које могу да се упишу као свршени гимназијалци. Број ученика у ИT одељењу је 20. Настава рачунарских предмета одвија се у групама са по 10 ученика.

Прелиминарна ранг листа кандидата за одељење ученика са посебним способностима за информатику и рачунарство

Рад наших ученика - KNEX ROBOT

Пријава

                                                                                                  ОБАВЕШТЕЊЕ !!!

Рок за подношење пријава за полагање пријемног испита непосредно у средњој школи продужен је до четвртка 22.04.2021. године до 12.00 часова.

 

Пријављивање за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија

Родитељи и други законски заступници моћи ће у периоду од 12. до 15. априла на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) електронским путем да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа. Пријемни испити за ове школе биће одржани у средњим школама од 7. до 16. маја, а родитељи ће, по први пут, увид у резултате моћи да погледају онлајн, саопштила је Влада Србије. Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита, који се нису пријавили на портал Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs),   се може обавити и непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем пријаве  у четвртак и петак  15. и 16.04.2021. од 9.00 до 16.00. Пријава се можете преузети овде . 

Родитељ, односно други законски заступник ученика, који пријаву предаје непосредно у школи, попуњава образац у два примерка , од којих један остаје у средњој школи, а на другом средња школа потврђује пријем пријаве и тај примерак предаје родитељу, односно другом законском заступнику као доказ да је предао пријаву. 

Завршни испит

Завршни испит на крају основног образовања биће одржан од 23. до 25. јуна. Преко портала ће моћи да се виде прелиминарни резултати мале матуре 27. јуна, као и да се поднесу жалбе на резултате завршног испита. Новина је да ће ове године листа жеља моћи да се поднесе путем портала, уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула. Они који не искористе предност електронског подношења листе жеља, предају листе у папирном облику у школама 3. и 4. јула. Предвиђено је да на порталу 11. јула буде истакнут и распоред ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама. Упис у средње школе ће такође моћи да се обави електронским путем.

На пријемном испиту ученици полажу математику – средњи и напредни ниво. Ученици користе Збирку за полагање пријемног испита. Пријављивање се врши у гимназији или средњој школи коју ученик жели да похађа. 

 

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ- одељење)

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

ученик полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, ученик може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Ученик који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику има право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназији.

Ученик је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

 

Такмичења ученика основне школе која се бодују за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику:

  • математика – Друштво математичара Србије (Државно такмичење ученика основних школа из математике);
  • физика – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);
  • информатика и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

 

Ученику који је на Републичком такмичењу освојио прво, друго или треће место из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКА ЗА РАД НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ

 

Тест који треба да решиш има 12 задатака. Сваки задатак вреди 20 поена. За рад је предвиђено 120 минута. У задацима у којима пише Прикажи поступак потребно је приказати поступак решавања. Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати. Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да користиш графитну оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.ПРИМЕРИ КАЛКУЛАТОРА КОЈЕ УЧЕНИЦИ МОГУ КОРИСТИТИ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО

ВРХ