Наши професори

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

РАДНО МЕСТО

1.       

Божић Марина

проф. енглеског језика

2.       

Вранеш Биљана

проф. хемије

3.       

Вукобрат Симонида

проф. психологије

4.       

Гајић Бојана

проф. историје

5.       

Гајић Тешић Марина

проф. математике

6.       

Голубовић Јована

проф. српског језика и књижевности

7.       

Грбић Драган

проф. српског језика и књижевности

8.       

Дејановић Весна

проф. ликовне културе

9.       

Досковић Бранка

проф. физике

10.   

Дрмоњић Весна

проф. српског језика и књижевности

11.   

Ђокић Наташа

проф. географије

12.   

Ђорђевић Маја

проф. рачунарства и информатике

13.   

Ђумић Биљана

проф. физичког васпитања

14.   

Ђурановић Сања

проф. ликовне културе

15.   

Жујовић Јелена

проф. математике

16.   

Ивановић Божић Драгана

проф. хемије

17.   

Ивановић Јелена

проф. филозофије

18.   

Игњатовић Петрица

проф. музичке културе

19.   

Илинчић Татјана

проф. физике

20.   

Јевђеновић Драгослава

проф. немачког језика

21.   

Јевремовић Крстић Сандра

проф. биологије

22.   

Јевтић Данијела

проф. латинског језика

23.   

Јовановић Александра

проф. рачунарства и информатике

24.   

Јовановић Бранислав

проф. верске наставе

25.   

Јовановић Љубиша

проф. енглеског језика

26.   

Јовановић Слободанка

проф. енглеског језика

27.   

Каваја Жаклина

проф. географије

28.   

Каришик Нада

проф. српског језика и књижевности

29.   

Кладар Орловић Снежана

проф. рачунарства и информатике

30.   

Кликовац Милена

проф. математике

31.   

Копривица Љиљана

помоћник директора, проф. рачунарства и информатике

32.   

Косијер Марко

проф. историје

33.   

Костић Славиша

проф. верске наставе

34.   

Крсмановић Јелена

проф. математике

35.   

Крстић Марија

проф. француског језика

36.   

Лекић Горан

проф.  математике

37.   

Макевић Вукићевић Вукица

проф. музичке културе

38.   

Марковић Сања

проф. хемије

39.   

Маринковић Снежана

проф. биологије

40.   

Матић Зоран

проф. филозофије

41.   

Матићевић Зорана

проф. социологије

42.   

Матовић Слађана

проф. српског језика и књижевности

43.   

Медић Симић Гордана

проф. језика, медија и културе и образовања за одрживи развој

44.   

Миленковић Оливера

проф. српског језика и књижевности

45.   

Миленовић Милица

проф. устава и права грађана и социологије

46.   

Милојевић Весна

проф. рачунарства и информатике

47.   

Мићовић Маја

проф. српског језика и књижевности

48.   

Николић Мирослава

проф. рачунарства и информатике

49.   

Николовски Јасмин

директор, проф. српског језика и књижевности

50.   

Његован Младен

проф. грађанског васпитања

51.   

Павић Ана

проф. хемије

52.   

Петровић Љиљана

проф. грађанског васпитања

53.   

Пешкир Александра

проф. физике

54.   

Пешут Ана

проф. српског језика и књижевности

55.   

Пикулић Дарио

проф. историје

56.   

Плазинић Тања

проф. географије

57.   

Прибић Милијана

проф. биологије

58.   

Прица Жаклина

проф. немачког језика

59.   

Ралетић Гордана

проф. математике

60.   

Раца Драгана

проф. руског језика

61.   

Симић Катарина

проф. математике

62.   

Симић Полка

проф. хемије

63.   

Станковић Биљана

проф. физике

64.   

Станковић Весна

проф. латинског језика

65.   

Станојевић Зоран

проф. физичког васпитања

66.   

Стевановић  Александра

проф. енглеског језика

67.   

Стојановић Ивана

проф.  математике

68.   

Стојановић Снежана

проф. физичког васпитања

69.   

Стојић Зоран

проф. физике

70.   

Столић Игор

проф. енглеског језика

71.   

Субин Јелена

проф. рачунарства и информатике

72.   

Томашевић Марјановић Данијела

проф. српског језика и књижевности

73.   

Ћосић Петар

проф. рачунарства и информатике

74.   

Филиповић Небојша

проф. рачунарства и информатике

75.   

Хофман Кесар Светлана

проф. историје

76.   

Цветковић Бојана

проф. биологије

77.   

Цекић Иванка

проф. руског језика

ВРХ