Наши професори

Школска 2021/2022. година

 

Презиме и име

Радно место

1.                

Антанасијевић Мирјана

проф. енглеског језика

2.                

Бакоч Драгана

проф. математике

3.                

Божиловић Симић Данијела

проф. математике

4.                

Вранеш Биљана

проф. хемије

5.                

Врачар-Деги Гордана

проф. психологије

6.                

Вукобрат Симонида

психолог и проф. психологије

7.                

Гајић Бојана

проф. историје

8.                

Гајић Тешић Марина

проф. математике

9.                

Голубовић Јована

проф. српског језика и књижевности

10.             

Дејановић Весна

проф. ликовне културе

11.             

Досковић Бранка

проф. физике

12.             

Дрмоњић Весна

библиотекар

13.             

Ђокић Наташа

проф. географије

14.             

Ђорђевић Бојана

проф. математике

15.             

Ђорђевић Маја

проф. рачунарства и информатике

16.             

Ђумић Биљана

проф. физичког васпитања

17.             

Ђуран Невена

проф. српског језика и књижевности

18.             

Ђурановић Сања

проф. ликовне културе и изборних предмета

19.             

Животић Јелена

проф. руског језика

20.             

Жујовић Јелена

проф. математике

21.             

Ивановић Божић Драгана

проф. хемије

22.             

Ивановић Јелена

проф. филозофије

23.             

Илинчић Татјана

проф. физике

24.             

Јевђеновић Драгослава

проф. немачког језика

25.             

Јевремовић Крстић Сандра

проф. биологије

26.             

Јевтић Данијела

проф. латинског језика и изборних предмета

27.             

Јовановић Александра

проф. рачунарства и информатике

28.             

Јовановић Бранислав

проф. религије и цивилизације

29.             

Јовановић Љубиша

проф. енглеског језика

30.             

Јовановић Слободанка

проф. енглеског језика

31.             

Каваја Жаклина

проф. географије

32.             

Каришик Нада

проф. српског језика и књижевности

33.             

Кладар Орловић Снежана

проф. рачунарства и информатике

34.             

Копривица Љиљана

помоћник директора, проф. рачунарства и информатике

35.             

Косијер Марко

проф. историје

36.             

Костић Славиша

проф. верске наставе

37.             

Крсмановић Јелена

проф. математике

38.             

Крстић Марија

проф. француског језика и изборних предмета

39.             

Лекић Горан

проф. математике

40.             

Макевић Вукићевић Вукица

проф. музичке културе

41.             

Маринковић Снежана

проф. биологије

42.             

Марковић Сања

проф. хемије и изборних предмета

43.             

Матић Зоран

проф. филозофије

44.             

Матићевић Зорана

проф. социологије и изборних предмета

45.             

Матовић Слађана

проф. српског језика и књижевности

46.             

Медић Симић Гордана

проф. изборних предмета

47.             

Миленковић Оливера

проф. српског језика и књижевности

48.             

Миленовић Милица

проф. социологије и изборних предмета

49.             

Милојевић Весна

проф. рачунарства и информатике

50.             

Мићовић Маја

проф. српског језика и књижевности

51.             

Недељковић Милица

проф. српског језика и књижевности

52.             

Николић Марија

проф. немачког језика

53.             

Николић Мирослава

проф. рачунарства и информатике

54.             

Николовски Јасмин

директор, проф. српског језика и књижевности

55.             

Његован Младен

проф. изборних предмета

56.             

Петровић Љиљана

проф. грађанског васпитања

57.             

Пешкир Александра

проф. физике

58.             

Пешут Ана

проф. српског језика и књижевности

59.             

Пикулић Дарио

проф. историје

60.             

Плазинић Тања

проф. географије и и изборних предмета

61.             

Поповић Миодраг

проф. рачунарства и информатике

62.             

Прибић Милијана

проф. биологије

63.             

Ралетић Гордана

проф. математике

64.             

Раца Драгана

проф. руског језика

65.             

Ршумовић Јелена

проф. рачунарства и информатике

66.             

Симић Катарина

проф. математике

67.             

Симић Полка

проф. хемије

68.             

Станковић Биљана

проф. физике

69.             

Станковић Весна

проф. латинског језика и изборних предмета

70.             

Станојевић Зоран

проф. физичког васпитања

71.             

Стевановић Александра

проф. енглеског језика

72.             

Стојановић Снежана

проф. физичког васпитања

73.             

Стојић Зоран

проф. физике

74.             

Столић Игор

проф. енглеског језика

75.             

Ступар Мирела

педагог

76.             

Субин Јелена

проф. рачунарства и информатике

77.             

Танасијевић Ана

проф. образовања за одрживи развој

78.             

Таубнер Гајић Тања

библиотекар  и проф. изборних предмета

79.             

Томашевић Марјановић Данијела

проф. српског језика и књижевности

80.             

Тубин Раде

проф. музичке културе

81.             

Ћосић Петар

проф. рачунарства и информатике

82.             

Филиповић Небојша

проф. рачунарства и информатике

83.             

Хофман Кесар Светлана

проф. историје

84.             

Цветковић Бојана

проф. биологије

 

ВРХ