Наши професори

Школска 2022/2023. година

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕЈЛ АДРЕСЕ РАДНО МЕСТО
1 Мирјана Антанасијевић mirjana.antanasijevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. енглеског језика
2 Драгана Бакоч dragana.bakoc@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. математике
3 Данијела Божиловић Симић danijela.bozilovicsimic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. математике
4 Биљана Вранеш biljana.vranes@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. хемије
5 Гордана Врачар Деги gordana.vracardegi@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. хемије
6 Горица Вујчић gorica.vujcic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. веронауке
7 Симонида Вукобрат simonida.vukobrat@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. психологије
8 Бојана Гајић bojana.gajic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. историје
9 Марина Гајић Тешић marina.gajictesic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. математике
10 Јована Голубовић jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. српског језика и књижевности
11 Тамара Дражић tamara.drazic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. немачког језика
12 Весна Дејановић vesna.dejanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. ликовне културе
13 Наташа Ђокић natasa.djokic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. географије 
14 Бојана Ђорђевић bojana.djordjevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. математике
15 Маја Ђорђевић maja.djordjevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. рачунарства и информатике
16 Биљана Ђумић biljana.djumic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. физичког васпитања
17 Невена Ђуран nevena.djuran@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. српског језика и књижевности
18 Сања Ђурановић sanja.djuranovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. ликовне културе
19 Јелена Животић jelena.zivotic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. руског језика
20 Јелена Жујовић jelena.zujovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. математике
21 Драгана Игњатовић dragana.ignjatovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. физика
22 Драгана Ивановић Божић dragana.ivanovicbozic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. хемије
23 Јелена Ивановић jelena.ivanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. филозофије
24 Татјана Илинчић tatjana.ilincic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. физике
25 Сандра Јевремовић Крстић sandra.jevremovickrstic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. биологије
26 Данијела Јевтић danijela.jevtic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. латинског језика
27 Александра Јовановић aleksandra.jovanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. рачунарства и информатике
28 Љубиша Јовановић ljubisa.jovanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. енглеског језика
29 Слободанка Јовановић slobodanka.jovanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. енглеског језика
30 Жаклина Каваја zaklina.kavaja@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. географије
31 Нада Каришик nada.karisik@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. српског језика и књижевности
32 Снежана Кладар Орловић snezana.kladarorlovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. рачунарства и информатике
33 Љиљана Копривица ljiljana.koprivica@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. рачунарства и информатике 
34 Марко Косијер marko.kosijer@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. историје
35 Славиша Костић slavisa.kostic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. верске наставе
36 Јелена Крсмановић jelena.krsmanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. математике
37 Марија Крстић marija.krstic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. француског језика
38 Горан Лекић goran.lekic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. математике
39 Вукица Макевић Вукићевић vukica.makevicvukicevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. музичке културе
40 Сања Марковић sanja.markovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. хемије
41 Снежана Маринковић snezana.marinkovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. биологије
42 Зоран Матић zoran.matic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. филозофије
43 Зорана Матићевић zorana.maticevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. социологије
44 Слађана Матовић sladjana.matovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. српског језика и књижевности
45 Маја Марковић Ђокић maja.markovicdjokic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. географије
46 Гордана Медић Симић gordana.medicsimic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. језика, медија и културе и образовања за одрживи развој
47 Оливера Миленковић olivera.milenkovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. српског језика и књижевности
48 Милица Миленовић milica.milenovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. устава и права грађана и социологије
49 Весна Милојевић vesna.milojevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. рачунарства и информатике
50 Маја Мићовић maja.micovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. српског језика и књижевности
51 Милица Недељковић milica.nedeljkovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. српског језика и књижевности
52 Марија Николић marija.nikolic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. немачког језика
53 Мирослава Николић miroslava.nikolic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. рачунарства и информатике
54 Јасмин Николовски jasmin.nikolovski@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  директор
55 Љиљана Петровић ljiljana.petrovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. грађанског васпитања
56 Александра Пешкир aleksandra.peskir@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. физике
57 Ана Пешут ana.pesut@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. српског језика и књижевности
58 Дарио Пикулић dario.pikulic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. историје
59 Тања Плазинић tanja.plazinic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. географије
60 Миодраг Поповић miodrag.popovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. рачунарства и информатике
61 Милијана Прибић milijana.pribic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. биологије
62 Гордана Ралетић gordana.raletic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. математике 
63 Јелена Ршумовић jelena.rsumovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. рачунарства и информатике
64 Катарина Симић katarina.simic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. математике
65 Полка Симић polka.simic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. хемије
66 Биљана Станковић biljana.stankovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. физике
67 Весна Станковић vesna.stankovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. латинског језика
68 Зоран Станојевић zoran.stanojevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. физичког васпитања
69 Александра Стевановић aleksandra.stevanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. енглеског језика
70 Снежана Стојановић snezana.stojanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. физичког васпитања
71 Зоран Стојић zoran.stojic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. физике
72 Игор Столић igor.stolic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. енглеског језика
73 Мирела Ступар mirela.stupar.pedagog@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs педагог
74 Јелена Субин jelena.subin@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. рачунарства и информатике
75 Ана Танасијевић ana.tanasijevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. хемије
76 Данијела Томашевић Марјановић danijela.tomasevicmarjanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. српског језика и књижевности
77 Раде Тубин rade.tubin@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. музичке културе
78 Петар Ћосић petar.cosic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. рачунарства и информатике
79 Небојша Филиповић nebojsa.filipovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. рачунарства и информатике
80 Светлана Хофман Кесар svetlana.hofmankesar@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. историје
81 Бојана Цветковић bojana.cvetkovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  проф. биологије
82 Шкрбић Милица milica.skrbic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs проф. руског језика
   
ВРХ