Библиотека

Центар културног живота школе

Библиотека Гимназије Патријарх Павле представља центар културног живота школе. Поред позајмљивања књига, у њој се ученици упућују на секундарну литературу приликом израде реферата и матурских радова. Омогућен им је додатни рад на пољу историје и теорије књижевности под асистенцијом Тање Гајић. У библиотеци се ученици информишу о дешавањима у школи, јер је библиотека Гимназије замишљена и као инфо-центар који служи ученицима у пропагирању ваннаставног рада из различитих области знања.

Библиотекар такође прати атрактивна и примерена дешавања у граду и о њима обавештава.

Такође прати и, превасходно књижевне, конкурсе тако да су ђаци и са те стране перманентно поткрепљивани информацијама.

Библиотекар води Новинарску секцију, Библиотечку и PR секцију и Радионицу креативног писања. Освежава и обогаћује књижевни фонд.

Омогућава одржавање часова у библиотеци и осмишљава иновације у настави у сарадњи са предметним наставницима. Организује разнолика дешавања у оквиру библиотеке те и на тај начин настоји да ђаке привуче правим вредностима. Тако је библиотека Гимназије угостила чланове удружења Сакурабама, љубитеља јапанске уметности и поп културе, који су говорили о Мангама.

У библиотеци се организују књижевни сусрети. Организована је и трибина посвећена невербалној комуникацији – говору тела у сарадњи са проф. психологије Симонидом Вукобрат. Уприличено је предавање посвећено финансијској писмености у сарадњи са Библиотеком града Београда. Преко организације Ајзак, у библиотеци је одржан шестонедељни почетни бесплатни курс италијанског језика који су водили студенти са Филолошког факултета. Организовано је вече посвећено болестима зависности и важности психоанализе у лечењу, а говорио је др Светислав Митровић из Завода за ментално здравље у Пауновој улици. Предавање о астробиологији одржао је Горан Павичић из Астрономског друштва „Руђер Бошковић“. Гост библиотеке био је и проф. Петар Јевремовић који је говорио о Фројду и психоанализи…

Догађаји и гостовања организују се стално током школске године, а већина управо на предлоге ученика. Сваки догађај се бележи камером те библиотека има колекцију видео записа на CD-овима.

У библиотеци ученици имају приступ Интернету.

Библиотека поседује пројектор и видео-бим тако да се ђацима неретко пуштају филмове као вид ваннаставног садржаја, али и филмови који су везани за тренутни наставни програм.

У овом простору организују се састанци Дебатног клуба, Мултимедијалне радионице и Шаховске секције.

Библиотека поседује читаоницу коју и ђаци и запослени користе, као и шах који радо играју током пауза и у међусмени.

Гимназија Патријарх Павле је окренута модерним токовима када је о библиотекарству реч, па је своју библиотеку конципирала тако да она буде центар ваннаставног садржаја и место где ученици на опуштен, жив, а осмишљен начин проводе своје време и откривају своје таленте.

ВРХ